سندرم روده تحریک پذیر

آیا با نشانه های بیماری سندرم روده تحریک پذیر آشنایی دارید؟ آیا می دانستید اکثر افراد مبتلا به این بیماری زنان هستند؟ ایا سندرم روده تحریک پذیر قابل درمان است ؟ افراد در اواخر دوران بلوغ تا اوایل دهه چهلم زندگی به این بیماری دچار می شوند. سندرم روده تحریک پذیر باعث دردهایی در شکم و در زمان دفع می اطلاعت بیشتر دربارهسندرم روده تحریک پذیر[…]