درمان آسیب عصبی ناشی از دیابت

اولین گام درمان آسیب های عصبی ، حفظ سطح قند خون در محدوده ی مطلوب آن است که در واقع از پیشرفت آسیب های عصبی جلوگیری به عمل می آورد .برنامه ریزی غذایی ، فعالیت بدنی و مصرف داروهای دیابت یا تزریق انسولین ، در کنترل و حفظ سطح قند خون موثر است. انجمن ها باید باشد تا به اطلاعت بیشتر دربارهدرمان آسیب عصبی ناشی از دیابت[…]