توصیه های برای مسافران دیابتی

چگونه می توان با وجود ابتلا به دیابت، سفر ایمنی داشت . دیابتی ها می بایست حین سفر و بعد از رسیدن به مقصد به نکاتی مهمی توجه کنند تا از بروز عوارض بیماری جلوگیری شود . حتما پیش از سفر به پزشک خود مراجعه کرده و از پیشنهادات و توصیه های برای مسافران دیابتی اطلاعت بیشتر دربارهتوصیه های برای مسافران دیابتی[…]

خطر بروز مشکلات جنسی و ادراری ناشی از دیابت

عوامل خطر ساز شرایطی هستند که احتمال ابتلا به یک بیماری خاص را افزایش می دهند .هر چه تعداد عوامل خطر در یک فرد بیشتر باشد ، فرد بیشتر در معرض خطر ابتلا به آن نوع بیماری قرار دارد . دکتر مهران زمان زاده بهترین متخصص غدد و دیابت است که با استفاده از روش های تشخیصی اطلاعت بیشتر دربارهخطر بروز مشکلات جنسی و ادراری ناشی از دیابت[…]